سفارش تبلیغ
صبا ویژن

متن عشقی

 

 

بر تنهایی من قدم نزن

نفست میگیرد

اتاقم پر از آرزوهایی است که دودشان کردم . . .


یادداشت ثابت - چهارشنبه 94/4/25 | 9:16 صبح | مائده علایی | نظر

Shik Them