سفارش تبلیغ
صبا ویژن

متن عشقی

عاشقانه

اغلب فکر می‌کنیم اینکه به یاد کسی هستیم
منتی است بر گردن آن شخص!
غافل از اینکه اگر به یاد کسی هستیم
این هنر اوست نه ما
“به یاد ماندنی بودن”
بسیار مهمتر از به یاد بودن است …


یادداشت ثابت - دوشنبه 94/4/23 | 9:45 صبح | مائده علایی | نظر

Shik Them