سفارش تبلیغ
صبا ویژن

متن عشقی


یادداشت ثابت - پنج شنبه 94/4/26 | 10:22 صبح | مائده علایی | نظر


یادداشت ثابت - چهارشنبه 94/4/25 | 4:52 عصر | مائده علایی | نظر

دوستت دارمدلم شکست

 


یادداشت ثابت - چهارشنبه 94/4/25 | 9:23 صبح | مائده علایی | نظر

ساده می گویم عزیزم دل بریدن ساده نیست
چشمهای مهربانت را ندیدن ساده نیست
از زمان رفتنت خورشید را گم کرده ام
ناله های ابر را هر شب شنیدن ساده نیست
ساده نیست...!

 


یادداشت ثابت - چهارشنبه 94/4/25 | 9:20 صبح | مائده علایی | نظر

چه دنیای ست این دنیای مجازی!
مجازی است و درعین حال مملو از انسان های واقعی
اما….
خنده هامان ، شکلک ..
گریه هامان شکلک…
وخودمان تنها یک عکس…
بی صدا حرف می زنیم..!
بی صدا فریاد می زنیم…!
بی صدا زار می زنیم …!
وبی صدا می شکنیم!
گاهی ندیده رفاقت می کنیم….


یادداشت ثابت - چهارشنبه 94/4/25 | 9:20 صبح | مائده علایی | نظر

<      1   2   3   4   5   >>   >
Shik Them